PREMIÉRA

středa 15. května 2019

od 19:30 hodin

posluchárna D1

Fakulty informatiky MU

Botanická 68a, Brno

vstup zdarma

REPRÍZY

středa 22. května 2019

od 17:00 hodin

a od 19:30 hodin

Univerzitní kino SCALA

Moravské náměstí 3, Brno

vstupné dobrovolné

DERNIÉRA

sobota 15. června 2019

od 18:30 hodin

Brněnské výstaviště

Rotunda pavilonu A

Vstupné v rámci oslav stého výročí Masarykovy univerzity.

Rezervace a více informací o hře na DONAHA.PROFIDIVADLO.CZ


 

Studentské PROFIDIVADLO Fakulty informatiky Masarykovy univerzity uvádí v rámci Dies Academicus 2019 a v rámci oslav sta let trvání Masarykovy univerzity hru

DONAHA

podle předlohy Terrence McNallyho

 
Vyhraněná dramaturgie studentského ProFIdivadla v roce 2019 do své osobité poetiky uhnětla titul DONAHA podle Terrence McNallyho. Z původní předlohy se nezaměstnaní dělníci oceláren nyní změnili na nezaměstnané programátory. Umělá inteligence jim totiž vzala práci. Korporáty jako IBM, Red Hat, Honeywell a další zkrachovaly, takže dříve vysoce cenění odborníci jsou náhle na dlažbě. Aby zachránili svá rozpadající se manželství a aby nepřišli o své děti, rozhodnou se někteří ze zoufalství nacvičit ajťáckou strip show. Výhradně za drahé vstupné pro dámské publikum. A nadoraz, tedy opravdu donaha. ProFIdivadlo již funguje třetí desítku let a za celou tu dobu neztratilo nic ze své původní študácké provokativnosti a sklonu k recesi. To je ovšem podepřeno nápaditou režií, vlastní autentickou scénickou hudbou, precizní prací se světly, nekonvenční kolekcí kostýmů, kreativní scénografií i vyváženým zvukem. Takže obsazení dvoumetrového herce do role puberťáckého syna jednoho z protagonistů vás vlastně nepřekvapí. Naopak, harmonicky se doplňuje s dvojicí bizarních policistek. A jestli půjde sedm statečných ajťáků v závěru opravdu donaha, to spatříte až na představení. Bude to ale divadlo při vší třeskuté fantasmagorii místy i nezvykle jímavé, na to se připravte. Dámy v hledišti, kapesníčky s sebou! Zajisté se mezi diváky i letos najdou – stejně jako v předchozích letech u Klubu rváčů nebo u Katyně – úzkoprse přemravnělé dušinky něčím dotčené či dokonce pobouřené. Tak těm se předem omlouváme. Ať nechodí na naše divadlo, ale civí doma do televize.

 

PREMIÉRA středa 15. května 2019 od 19:30 hodin, posluchárna D1 Fakulty informatiky MU, Botanická 68a, Brno, vstup zdarma

 

REPRÍZY středa 22. května 2019 od 17:00 hodin a od 19:30 hodin, Univerzitní kino SCALA, Moravské náměstí 3, Brno, vstupné dobrovolné

 

DERNIÉRA sobota 15. června od 18:30 hodin. Brněnské výstaviště. Rotunda pavilonu A. Vstupné v rámci oslav stého výročí Masarykovy univerzity.

 


 

Naše univerzita nevychovává pouze odborníky v daném oboru, nýbrž usiluje o všestrannou kultivaci osobnosti svých absolventů. K tomu může dopomoci, mimo jiné, i studentské divadlo. A je zajímavé, že na fakultě informatiky nebylo založeno shora, usnesením nějaké rady moudrých. To už by nejspíše dávno atrofovalo a odumřelo. Vzniklo naopak spontánně jako studentská recese, jako zhmotnění radosti a hravosti informatiků. Samotný název ProFIdivadlo (pro fakultu informatiky divadlo) napadl jednu studentku a je sám o sobě provokativní: co si ty nula jedna mozečky hrají na teatrologické profesionály! První představení ProFIdivadla měla tedy ráz notně performativní a zalomený do černého humoru. Třeba přelet horkovzdušného balónu nad FI doprovázely mažoretky ze Zakřan spolu s profesionální boxerskou exhibicí úřadující mistryně republiky a pro tuto příležitost napsal náš student pěveckou kreaci kontraaltisty, kterou zapěl student tohoto oboru z JAMU za doprovodu studentů našich. Jiným příkladem začátků ProFIdivadla byla mezinárodní konference neofeminismu, a to včetně inzultace prezidenta konference rozezlenou feministkou.
 
Časem však vyvstal problém se zajištěním posluchárny na zkoušky divadla, neboť přednost před zájmovou činností měly oficiální předměty. Tak to pan děkan rázně vyřešil založením předmětu Divadelní hra. Předmětu otevřenému studentům všech fakult MU. Zápočty pro uvedený předmět mohou být uděleny pouze jednou, takže opakované působení v ProFIdivadle je kreditově nezištné. Letos například sestával realizační tým inscenace Klub rváčů z 80 členů, z nichž pouze 20 mělo předmět zapsáno a 18 zápočet obdrželo.
 
Od samého začátku komponujeme a nahráváme výhradně vlastní scénickou hudbu. Pokud převezmeme literární předlohu, vytvoříme podle ní vlastní scénář, ušitý na míru osobité poetice souboru. Foglarovy Rychlé šípy jsme kupříkladu zarámovali do politických procesů padesátých let, kdy Dlouhé Bidlo v roli prokurátora Urválka zatočí s Mirkem Dušínem a spol. jako s agenty Vatikánu. Nebo na loňskou premiéru Katyně přijel osobně autor stejnojmenné románové předlohy Pavel Kohout a příjemně překvapen naší verzí napsal následně ke svým 90. narozeninám verzi vlastní, věnovanou ProFIdivadlu.
 
Při konkurzech na role obsazujeme přednostně prvoherce, aby si co nejvíce nových studentů zahrálo. Jde nám tedy spíše o cestu, nikoli cíl. Jsme umělecký kurz sociální komunikace a týmové kreativity. Role přizpůsobíme i studentům se specifickými nároky. Nehrajeme si na umění, a právě proto umění děláme. Máme za těch 21 let trvání své pamětníky i svá specifika. Vžilo se třeba u nás v rozhovorech tabu politiky a programování, zatímco zvířátkům a vaření se meze nekladou.
 
V naší soudobé informační společnosti působíme jako divadlo ani ne profesionální, ani ne informatické. Jsme ProFIdivadlo študácky radostné s takovým přesahem do soudobého evropského umění, že by obrozenští Lumírovci mrkali.

 

Proč dělat studentské divadlo. Autor Masarykova univerzita, Josef Prokeš. Muni: měsíčník Masarykovy univerzity, červen 2018, str. 10.