PŘIPRAVUJEME

Alan Turing v proFIdivadle

 

Po vynucené pauze, která zhatila premiéru již takřka nazkoušeného představení a přerušila kontinuitu souboru, se proFIdivadlo opět probouzí k životu. Přestože spousta tehdejších členů dostudovala a na divadlo již nemá čas, tak se proFIdivadlo vrací s novými posilami a novou hrou, jejímž protagonistou je Alan Turing. Ten jak známo za druhé světové války prolomil německou šifru Enigma a přispěl tak notně ke konci fašistického Německa. Alan Turing byl průkopníkem informatiky a studentští herci tedy dobře vědí, o kom a o čem vlastně hrají.

 

Celé představení trvá asi 90 minut bez přestávky a jako vždy má vlastní scénickou hudbu i vlastní specifickou poetiku. Do rolí jsou obsazení převážně prvoherci. Jde nám tedy spíše o cestu, nikoli cíl. Jsme umělecký kurz sociální komunikace a týmové kreativity. Nehrajeme si na umění, a právě proto umění děláme. V naší soudobé informační společnosti působíme jako divadlo ani ne profesionální, ani ne informatické.

 

Jsme proFIdivadlo.

 

 

Premiéra hry Alan Turing proběhla 18. května 2022 na Fakultě informatiky, repríza a derniéra se uskuteční 26. května 2022 v Univerzitním kině SCALA.

 

 

Více informací a rezervace na TURING.PROFIDIVADLO.CZ

 

 


Naše univerzita nevychovává pouze odborníky v daném oboru, nýbrž usiluje o všestrannou kultivaci osobnosti svých absolventů. K tomu může dopomoci, mimo jiné, i studentské divadlo. A je zajímavé, že na fakultě informatiky nebylo založeno shora, usnesením nějaké rady moudrých. To už by nejspíše dávno atrofovalo a odumřelo. Vzniklo naopak spontánně jako studentská recese, jako zhmotnění radosti a hravosti informatiků. Samotný název proFIdivadlo (pro fakultu informatiky divadlo) napadl jednu studentku a je sám o sobě provokativní: co si ty nula jedna mozečky hrají na teatrologické profesionály! První představení proFIdivadla měla tedy ráz notně performativní a zalomený do černého humoru. Třeba přelet horkovzdušného balónu nad FI doprovázely mažoretky ze Zakřan spolu s profesionální boxerskou exhibicí úřadující mistryně republiky a pro tuto příležitost napsal náš student pěveckou kreaci kontraaltisty, kterou zapěl student tohoto oboru z JAMU za doprovodu studentů našich. Jiným příkladem začátků proFIdivadla byla mezinárodní konference neofeminismu, a to včetně inzultace prezidenta konference rozezlenou feministkou.
 
Časem však vyvstal problém se zajištěním posluchárny na zkoušky divadla, neboť přednost před zájmovou činností měly oficiální předměty. Tak to pan děkan rázně vyřešil založením předmětu Divadelní hra. Předmětu otevřenému studentům všech fakult MU. Zápočty pro uvedený předmět mohou být uděleny pouze jednou, takže opakované působení v proFIdivadle je kreditově nezištné. Například v roce 2018 sestával realizační tým inscenace Klub rváčů z 80 členů, z nichž pouze 20 mělo předmět zapsáno a 18 zápočet obdrželo.
 
Od samého začátku komponujeme a nahráváme výhradně vlastní scénickou hudbu. Pokud převezmeme literární předlohu, vytvoříme podle ní vlastní scénář, ušitý na míru osobité poetice souboru. Foglarovy Rychlé šípy jsme kupříkladu zarámovali do politických procesů padesátých let, kdy Dlouhé Bidlo v roli prokurátora Urválka zatočí s Mirkem Dušínem a spol. jako s agenty Vatikánu. Nebo na loňskou premiéru Katyně přijel osobně autor stejnojmenné románové předlohy Pavel Kohout a příjemně překvapen naší verzí napsal následně ke svým 90. narozeninám verzi vlastní, věnovanou proFIdivadlu.
 
Při konkurzech na role obsazujeme přednostně prvoherce, aby si co nejvíce nových studentů zahrálo. Jde nám tedy spíše o cestu, nikoli cíl. Jsme umělecký kurz sociální komunikace a týmové kreativity. Role přizpůsobíme i studentům se specifickými nároky. Nehrajeme si na umění, a právě proto umění děláme. Máme za těch 21 let trvání své pamětníky i svá specifika. Vžilo se třeba u nás v rozhovorech tabu politiky a programování, zatímco zvířátkům a vaření se meze nekladou.
 
V naší soudobé informační společnosti působíme jako divadlo ani ne profesionální, ani ne informatické. Jsme proFIdivadlo študácky radostné s takovým přesahem do soudobého evropského umění, že by obrozenští Lumírovci mrkali.