donaha 
Studentské PROFIDIVADLO Fakulty informatiky Masarykovy univerzity uvádí v rámci Dies Academicus 2019 a v rámci oslav sta let trvání Masarykovy univerzity hru

DONAHA

podle předlohy Terrence McNallyho

 
Umělá inteligence, před kterou varoval již Elon Musk, vzala programátorům práci. Korporáty jako IBM, Red Hat, Honeywell a další zkrachovaly, takže z kdysi vysoce ceněných odborníků jsou náhle nezaměstnaní, kteří třou bídu s nouzí. Aby zachránili svá rozpadající se manželství, rozhodnou se někteří ze zoufalství nacvičit a realizovat ajťáckou strip show, a to výhradně pro ženy a informaticky nadoraz, tedy donaha.

 

Scénář ke stažení ZDE.

  • Konkurz na obsazení rolí: středa 20. února 2019 od 18:00 hodin v posluchárně D1 Fakulty informatiky.
  • Večerní zkoušky probíhají v D1 vždy ve středu od 18:00 do přibližně 21 hodin.
  • Celodenní zkoušky se uskuteční i ve státní svátky ve středu 1. května a ve středu 8. května.
  • Povinná víkendová zkouška vrcholící generálkou bude v sobotu a neděli 11. a 12. května 2019.

PREMIÉRA středa 15. května 2019 od 19:30 hodin, posluchárna D1 Fakulty informatiky MU, Botanická 68a, Brno, vstup zdarma

 

REPRÍZY středa 22. května 2019 od 17:00 hodin a od 19:30 hodin, Univerzitní kino SCALA, Moravské náměstí 3, Brno, vstupné dobrovolné

 

DERNIÉRA sobota 15. června od 19:00 hodin. Brněnské výstaviště. Rotunda pavilonu A. Vstupné v rámci oslav stého výročí Masarykovy univerzity.


Naše univerzita nevychovává pouze odborníky v daném oboru, nýbrž usiluje o všestrannou kultivaci osobnosti svých absolventů. K tomu může dopomoci, mimo jiné, i studentské divadlo. A je zajímavé, že na fakultě informatiky nebylo založeno shora, usnesením nějaké rady moudrých. To už by nejspíše dávno atrofovalo a odumřelo. Vzniklo naopak spontánně jako studentská recese, jako zhmotnění radosti a hravosti informatiků. Samotný název ProFIdivadlo (pro fakultu informatiky divadlo) napadl jednu studentku a je sám o sobě provokativní: co si ty nula jedna mozečky hrají na teatrologické profesionály! První představení ProFIdivadla měla tedy ráz notně performativní a zalomený do černého humoru. Třeba přelet horkovzdušného balónu nad FI doprovázely mažoretky ze Zakřan spolu s profesionální boxerskou exhibicí úřadující mistryně republiky a pro tuto příležitost napsal náš student pěveckou kreaci kontraaltisty, kterou zapěl student tohoto oboru z JAMU za doprovodu studentů našich. Jiným příkladem začátků ProFIdivadla byla mezinárodní konference neofeminismu, a to včetně inzultace prezidenta konference rozezlenou feministkou.
 
Časem však vyvstal problém se zajištěním posluchárny na zkoušky divadla, neboť přednost před zájmovou činností měly oficiální předměty. Tak to pan děkan rázně vyřešil založením předmětu Divadelní hra. Předmětu otevřenému studentům všech fakult MU. Zápočty pro uvedený předmět mohou být uděleny pouze jednou, takže opakované působení v ProFIdivadle je kreditově nezištné. Letos například sestával realizační tým inscenace Klub rváčů z 80 členů, z nichž pouze 20 mělo předmět zapsáno a 18 zápočet obdrželo.
 
Od samého začátku komponujeme a nahráváme výhradně vlastní scénickou hudbu. Pokud převezmeme literární předlohu, vytvoříme podle ní vlastní scénář, ušitý na míru osobité poetice souboru. Foglarovy Rychlé šípy jsme kupříkladu zarámovali do politických procesů padesátých let, kdy Dlouhé Bidlo v roli prokurátora Urválka zatočí s Mirkem Dušínem a spol. jako s agenty Vatikánu. Nebo na loňskou premiéru Katyně přijel osobně autor stejnojmenné románové předlohy Pavel Kohout a příjemně překvapen naší verzí napsal následně ke svým 90. narozeninám verzi vlastní, věnovanou ProFIdivadlu.
 
Při konkurzech na role obsazujeme přednostně prvoherce, aby si co nejvíce nových studentů zahrálo. Jde nám tedy spíše o cestu, nikoli cíl. Jsme umělecký kurz sociální komunikace a týmové kreativity. Role přizpůsobíme i studentům se specifickými nároky. Nehrajeme si na umění, a právě proto umění děláme. Máme za těch 21 let trvání své pamětníky i svá specifika. Vžilo se třeba u nás v rozhovorech tabu politiky a programování, zatímco zvířátkům a vaření se meze nekladou.
 
V naší soudobé informační společnosti působíme jako divadlo ani ne profesionální, ani ne informatické. Jsme ProFIdivadlo študácky radostné s takovým přesahem do soudobého evropského umění, že by obrozenští Lumírovci mrkali.

 

Proč dělat studentské divadlo. Autor Masarykova univerzita, Josef Prokeš. Muni: měsíčník Masarykovy univerzity, červen 2018, str. 10.