Studentský soubor ProFIdivadla (Pro Fakultu informatiky divadla) vznikl roku 1998 původně jako spontánní zájmová záležitost jedné fakulty. Od roku 2006 pak působí na Fakultě informatiky MU v rámci celouniverzitně volitelného předmětu Divadelní hra. Během jarního semestru je vždy nastudována inscenace, jejíž premiéra probíhá u příležitosti Dies Academicus. V týdenních odstupech pak následují repríza a derniéra na brněnských divadelních scénách; nejnověji v prostorách Univerzitního kina SCALA.